Feestelijke opening! 2017-05-18T20:24:41+00:00

Feestelijke Opening

Op 6 september 2014 was de officiële opening van ons centrum. Samen met familie, vrienden, buren, cursisten en cliënten hebben we dit gevierd, een geweldige en hartverwarmende middag die we nooit meer zullen vergeten.

Loading...

Gedicht van Roelien, voorgedragen tijdens de opening:

Ik heb een droom

Dat op een dag ons centrum niet meer zal bestaan

Dat ons hart ons hoofd zal laten gaan

En we diep van binnen zullen voelen: ik hoef alleen maar te bestaan

Ik heb een droom dat op een dag de angstige stem van ons ego verstomt

En we onszelf niet langer klein maken

Dat we kunnen loslaten in vertrouwen, op wat er is en wat er komt

En alleen de stem van ons hart ons nog weet te raken

Een heldere stem vanuit ons ware zelf

Die ons liefdevol toefluistert: het is goed, je mag er zijn

Geef je over aan het leven zoals het zich ontvouwt

Ik heb een droom

Over liefde die overwint

Die ons omarmt en verwarmt, die ons met onszelf en elkaar verbindt

Zodat er geen strijd meer zal zijn, geen eenzaamheid diep van binnen

En we samen de zwaarste stormen kunnen overwinnen

De liefdevolle energie

Die in alles en iedereen aanwezig is

Is groots en onbegrijpelijk

We kunnen haar niet grijpen met ons verstand

Maar diep van binnen, in ons hart, voelen we allemaal die band

Wanneer de gewone dingen in het leven ons verblijden

Of wanneer ze ons koestert in moeilijke tijden

Bij het sterfbed en overlijden van mijn moeder heb ik die liefdevolle energie heel sterk gevoeld

Waardoor tegenstellingen leken ophouden te bestaan

Er was verdriet en pijn, omdat ik haar moest laten gaan

Maar er was ook vrede en overgave, omdat ik diep van binnen kon voelen dat het zo was bedoeld

Ik heb een droom

Dat op een dag de wereld van onvoorstelbare schoonheid en onvoorwaardelijke liefde de onze zal zijn

Dat de macht van de liefde de liefde voor de macht overwint

En we ten diepste zullen ervaren hier op aarde dat liefde alles en iedereen met elkaar verbindt